Срок за получаване на оферти: 02.03.2020 г.; 17:00 ч.

Документи за концесията
10.01.2020