19 март 2020, 12:27

Covid-19, # Останете си вкъщи!

Обобщена информация за предприетите от Община Габрово мерки, за времето на обявеното извънредно положение на територията на страната, във връзка с ограничаванe разпространението на Covid-19
17 март 2020, 15:14

Таня Христова: Останете си вкъщи!

Нека дадем шанс на хората, призвани да ни лекуват да спечелят битката с болестта, заради всички нас!