Кризата с коронавируса променя много планове за пътувания. Научете какви са правата Ви, ако полетът Ви е анулиран, не Ви е позволено или не искате да пътувате.

Авиокомпаниите са принудени да анулират много полети в настоящата криза с коронавируса ©Synthex/Adobe Stock 

Голям брой страни от Европейския съюз (ЕС) са въвели ограничителни мерки за борба с епидемията от коронавирус. Те включват ограничения за пътувания, налагане на карантинни зони и пълно затваряне на региони. Мерките имат сериозно отражение върху транспортния сектор.

Европейската комисия представи подробни напътствия, които целят да гарантират, че правата на пътниците се прилагат по един и същи начин в ЕС.

Какво се случва при анулиране на полет?

Авиокомпаниите, които анулират полетите си, имат задължението във всички случаи да предложат на клиентите си избор между три алтернативи:

  1. Възстановяване на заплатеното.
  2. Пренасочване към друг полет при първа възможност.
  3. Пренасочване на по-късна дата по избор на пътуващия.

Ако изберете да пътувате при първа възможност, имайте предвид, че може да Ви се наложи да чакате дълго поради ограничения брой полети, които в момента се осъществяват вследствие на мерките на държавите в ЕС срещу вируса.

Имам ли право на хотел и храна в случай на анулиране?

Авиокомпаниите имат задължение да предлагат безплатна храна, напитки и настаняване в хотел на онези пътници, които изберат при анулиране на полет да пътуват при първа възможност.

Имам ли право на компенсации?

Пътниците имат право на компенсации, ако техният полет е анулиран по-малко от две седмици преди датата на заминаване, освен ако не са в сила „извънредни обстоятелства“. Това изключение може да бъде приложимо в случая с епидемията от коронавируса, тъй като мерките на официалните власти възпрепятстват нормалната дейност на авиокомпаниите.

Какво ще се случи, ако искам да се откажа от пътуването?

Ако се откажете от пътуване по собствена инициатива, възможностите да си възстановите средствата зависят от условията, при които сте закупили билета си. Свържете се с авиокомпанията и потърсете информация. В Европейския съюз всички, които пътуват със самолет, влак или кораб, разполагат с права като пътници и се ползват от защита.

Научете какво прави Европейският парламент за защитата на правата на пътниците в целия ЕС.

Край на празните полети

Правилата за летищата задължават авиокомпаниите да изпълняват повечето си полети, отлитащи или кацащи на дадено летище. В противен случай те могат да загубят отредените им слотове през следващия летателен сезон.

На 26 март 2020 г. Европейският парламент ще обсъди и гласува по предложение на Европейската комисия за временно спиране на прилагането на тези правила, за да не бъдат принуждавани авиокомпаниите да изпълняват празни полети.

***По информация на Бюрото на Европейския парламент в България

Алфрида – Пеев дари близо 2 000 тубички за дезинфектанти
24 март 2020
Актуализирана форма на декларацията за преминаване през КПП
24 март 2020