В подкрепа на борбата с пандемията от коронавирус (COVID-19) технологичната компания „ЕСРИ България“ изготви специализирано уеб ГИС приложение с актуална информация. То дава ясна визуална картина на обстановката в страната по населени места и области, като отразява информацията от Националния оперативен щаб.

ГИС приложението следва утвърдения модел на интерактивния дашборд на университета „Джон Хопкинс“, с помощта на който светът продължава да следи глобалното разпространение на COVID-19.

Снимка: http://esribulgaria.com/

На сайта всеки може да се информира за броя потвърдени случаи в България, както и за техния статус. Данните са представени обобщено в няколко информационни табла, като същевременно могат да бъдат лесно преглеждани и директно от картата. Интегрирана е и демографска статистика за дела на възрастното население над 65 години, представена визуално по области и общини.

На отделно табло в графичен вид е изобразен мащабът на разпространение на вируса в България ­­– от първия открит случай на 8 март 2020 г. до момента. В удобна логаритмична скала е представена кривата на разпространение на вируса, от която може ежедневно да се проследява темпът  на зарязване у нас. Приложението предлага и по-лека мобилна версия за бързо преглеждане на основната информация.

Гледайте културни събития онлайн!
23 март 2020
Новият мост „Игото” – на 85 години
23 март 2020