17 март 2020, 15:14

Таня Христова: Останете си вкъщи!

Нека дадем шанс на хората, призвани да ни лекуват да спечелят битката с болестта, заради всички нас!