Кризисната социална кухня заработи. Първите заявки бяха изпълнени и 25 човека днес получиха храната си за два дни.

Новата социална услуга е предназначена за:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  • Хора с увреждания и техните семейства.
  • Пълнолетни лица в риск

От услугата могат да се възползват и хора, поставени под карантина.

Кризисната кухня е платена услуга и цели да доставя прясно приготвена топла храна, включваща супа и две основни ястия /за обяд и вечеря/, покриващи голяма част от необходимата храна на ден. Доставя се до местоживеенето на лицата трикратно /в понеделник, сряда и петък/, като покрива шест дни в седмицата /събота включително/.

При заявено желание за доставка на храна, лицата сключват договор с Община Габрово и предоставят депозит за една седмица, чиито размер е 21 лв. и се внася при подписването на договора /социален работник ще занесе документите в дома на желаещото лице/.

Дневната таксата за храна е 3,50 лв.

Заявки се приемат на телефон 0882 960 994 (всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа), както и на електронна поща: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg.

Община Габрово кандидатства за оборудване на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
30 март 2020
Общински съвет - Габрово създава фонд за подпомагане в условията на пандемията от COVID-19
30 март 2020