2000 кебапчета дари Месокомбинат Севлиево 1929 ООД за социалните услуги в община Габрово.

Те ще бъдат разпределени между потребителите на кризисната социална кухня, домашния социален патронаж, центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в кв. Борово и кв. Трендафил, центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, центъра за настаняване на деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа в кв. Велчевци и дома за пълнолетни лица с физически увреждания в кв. Маркотея.   

Община Габрово благодари на управителя на фирмата София Младенова за добрия жест!

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие
2 април 2020
Проходът „Шипка“ остава затворен още седмица
3 април 2020