Община Габрово да предостави на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - Габрово целево сумата в размер на 30 000 лева, които болницата да използва за закупуване на медицинска техника и апаратура за справяне с коронавирус COVID-19, реши габровският общински съвет.

Предложението за предоставяне на средствата беше внесено от председателя на групата „Общински съветници от ГЕРБ“.

Парите ще бъдат осигурени от бюджета на Общината за 2020 г.

Заседанието на Общинския съвет в Габрово се проведе в зала „Възраждане“, в условия на спазване на дистанция от минимум 1,5 м между лицата и с използването на подходящи лични предпазни средства. Граждани и журналисти не бяха допускани в залата, а редовната сесия беше излъчвана on – line.