От днес, във връзка с обявеното извънредно положение, Общински пътнически транспорт добавя нови 12 курса по вътрешноградска линия №34, обслужваща направлението Шиваров мост – Техномат. 

Поради намален пътникопоток се редуцират с 6 курса следните направления:

Линия №8, отпадат два курса в работни дни, в часовете 9:45 и 13:05;

Линия №13, отпадат два курса в почивните дни, в часовете 5:05 и 6:30;

Линия №31, отпадат два курса, в часовете 5:25 /събота и неделя/ и 17:25 /само в неделя/.

Междуселищните курсове, както и тези до Велико Търново в почивните дни, изцяло се спират, а за Севлиево /събота и неделя/ се редуцират.

С новото разписание може да се запознаете тук. 

Общински пътнически транспорт ежедневно анализира движението и пътникопотока по линиите, които обслужва и при промяна в ситуацията има готовност да реагира адекватно и да възстанови курсове, ако това се налага.