В предстоящото заседание на Общински съвет – Габрово, кметът на града Таня Христова ще внесе предложение, което ще облечи финансовата тежест на лицата, пряко засегнати от въведеното извънредно положение.

Приоритетно за Община Габрово е запазването стопанската дейност на наемателите в дългосрочен план, поради което на вниманието на местния парламент ще бъде предложено да подкрепи следното решение:

1. Да не се начисляват наеми на наемателите на следните имоти общинска собственост - заведения за хранене и развлечения, обекти за културни, образователни и творчески дейности, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната.

2. Да не се начисляват наеми на наемателите на столове за ученическо хранене, разливочни, бюфети за ученическо хранене, стоматологични кабинети и щандове за книжарски стоки на територията на училищата - общинска собственост, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната.

3. Да не се начисляват месечни такси за ползване на терени – общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене, както и такси за поставяне на вендинг и кафе автомати. При търговци, които вече са заплатили такси за срока на забраната, те да бъдат прихванати от следващи дължими такси или срока на съответното разрешително да бъде удължен със срока на въведената забрана.

4. За периода на преустановено посещение на детски градини и ясли на територията на община Габрово, да не се начислява и заплаща постоянна месечна такса, считано от 09 март 2020 г. В случай, че е събрана постоянната месечна такса за месец март 2020 г., същата да се прихване в месеца, през който се възстанови работата на детските градини и ясли.

5. През 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.

Предложението на Община Габрово, което днес ще бъде внесено за обсъждане от местния парламент, прeдвижа облекченията да бъдат в сила до отмяна на забраната за упражняване на съответната дейност.