Вечерен час от 19:00 до 06:00 се въвежда за лица до 18 години от 23.03.2020 г. В този отрязък от време те ще могат да се придвижват единствено, придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи.

Заповедта изменя и допълва заповед на кмета на Община Габрово от 19 март 2020 г.

С текста на измененията и допълненията можете да се запознаете тук.

Със заповедта от 19 март, можете да се запознаете тук.