Община Габрово информира, че от 30.03.2020 г. за територията на град Габрово стартира Кризисна социална кухня. Това е временна социална услуга, целяща да подпомогне гражданите на град Габрово в епидемиологичната обстановка и спазването на социална дистанция.

Услугата е предназначена за:

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  2. Хора с увреждания и техните семейства.
  3. Пълнолетни лица в риск.

Кризисната кухня е платена услуга и цели да доставя прясно приготвена топла храна, включваща супа и две основни ястия /за обяд и вечеря/, покриващи голяма част от необходимата храна на ден. Доставя се до местоживеенето на лицата трикратно /в понеделник, сряда и петък/, като покрива шест дни в седмицата /събота включително/.

При заявено желание за доставка на храна, лицата сключват договор с Община Габрово и предоставят депозит за една седмица, чиито размер е 21 лв. и се внася при подписването на договора /социален работник ще занесе документите в дома на желаещото лице/. Дневната таксата за храна е 3,50 лв.

От 23 март допълнителна информация за услугата Кризисна социална кухня, както и заявяване на желание за записване, може да получите в делнични дни от 8.30 до 17.00 ч. на тел: 066/818 380 и 0882 960 994.