Решение №47
№47 / 27.03.2014

Решение №48
№48 / 27.03.2014

Решение №49
№49 / 27.03.2014

№50 / 27.03.2014

№51 / 27.03.2014

Решение №52
№52 / 27.03.2014

№53 / 27.03.2014

№54 / 27.03.2014

Решение №55
№55 / 27.03.2014

№56 / 27.03.2014

Решение №57
№57 / 27.03.2014

Решение №58
№58 / 27.03.2014

Решение №59
№59 / 27.03.2014

Решение №60
№60 / 27.03.2014

№61 / 27.03.2014

№62 / 27.03.2014

№63 / 27.03.2014

№64 / 27.03.2014

№65 / 27.03.2014

№66 / 27.03.2014

№67 / 27.03.2014

№68 / 27.03.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 16.04.2014 г.