11 Септември 2014

Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – второ четене

13 август 2014

Приемане на Изменение и допълнение на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

7 август 2014

Предложение за допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

11 юли 2014

Проект за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

11 юли 2014

Проект на предложение за изменение и допълнение на наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово – първо четене

9 юли 2014

Проект за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – второ четене

4 юни 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово

15 май 2014

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене.

15 май 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – второ четене

14 май 2014

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово – второ четене

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Проект за Допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене и второ четене

Изменение и допълнение на наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово

10 април 2014

Проект на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПРИ СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА към НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТE ПЪТИЩА – първо четене

Изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

14 февруари 2014

Проект за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово