На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове отправяме покана до заинтересованите лица, в 14-дневен срок от публикуване на настоящата покана да преставят предложения и становища по проекта на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ.

Изтеглете Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Изтеглете Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Във връзка с изработения проект на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, на 09.09.2016 г., от 15.00 ч., в Ритуалната зала на Община Габрово, ще се проведе работна среща и консултации със заинтересованите лица по направените предложения и становища по проекта.