6 декември 2013

Проект за Изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене

6 декември 2013

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Габрово от „Благоустрояване” ЕООД и допълване на Приложение 1 към Правилника за устройството на дейността на Общинско предприятие.

5 декември 2013

Проект за изменение и допълнение на разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово-второ четене

5 декември 2013

Проект за Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово -първо четене

8 ноември 2013

Проект за Приемане на Наредба за управление на общинските пътища – първо четене

8 ноември 2013

Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово

7 ноември 2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

17 октомври 2013

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“.

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

17 октомври 2013

Отмяна и изменение на разпоредби на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

17 октомври 2013

Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – второ четене

24 Септември 2013

Проект за стратегия за развитие на културата в община Габрово (2014 - 2024)

11 Септември 2013

Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

11 Септември 2013

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

11 Септември 2013

Проект за приемане на наредба за управление на общинските пътища -първо четене

14 август 2013

Проект за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово - второ четене

14 август 2013

Предложение за изменение и допълнение на наредба N 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово

10 юли 2013

Проект за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

10 юли 2013

Проект за правилник Общински консултативен съвет