Снимка на новина 5627
13 януари 2017, 15:35

Община Габрово стартира данъчната кампания за 2017 г.

От 16 януари 2017 г. Община Габрово стартира кампанията за плащане на данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство. Всички собственици на недвижими имоти и автомобили могат да платят своите задължения за 2017 г. с 5 % отстъпка от 16 януари до 30 април. За целта касите на Дирекция „Местни данъци и такси” ще работят от 8.30 до 16.30 часа.