Кметът на Габрово Таня Христова и зам.-кметът Мария Йозова поканиха на среща представителите на регионалните структури на работодателските организации в Габрово, за да ги запознаят в детайли с причините, поради които Община Габрово е принудена да открие процедура за промяна на такса “битови отпадъци”, отново след 10 години.

В срещата се включиха председателят на УС на Индустриална стопанска асоциация - Габрово Пепа Сомлева, регионалният представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България Николай Григоров и председателят на УС на Регионален иновационен център ”Амбициозно Габрово” Николинка Хинкова. Пред тях бяха представени причините и мотивите, с които Община Габрово след месец ще внесе на вниманието на Общинския съвет предложението за промяна на такса “битови отпадъци”.

В началото на разговора Таня Христова почерта, че формирането на таксата на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти е несправедливо, но към момента това регламентира действащото законодателство. Подчертано беше, че през последните 10 години Общината е успявала да покрива от приходите от таксата всички разходи за услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Но след направените изчисления, предвид повишенията на ел. енергията, горивата, материалите и минималната работна заплата, има недостиг на средствата за покриване на услугите, обезпечавани чрез такса „битови отпадъци“ за 2022 г. Стана ясно, че без промяна на таксата, Община Габрово ще бъде принудена да намали честотата на извозване и събиране на битовия отпадък.

Представителите на регионалните работодателски организации също коментираха липсата на справедливост в настоящия принцип на формиране на таксата „битови отпадъци“ и необходимостта плащането да бъде обвързано с количеството генериран отпадък. Подчертано беше, че моментът е изключително критичен за фирмите, които и така изпитват сериозни финансови затруднения, а при ценообразуването на таксата фактор трябва да бъде също качеството на услугата.

 

Зам.-кметът Мария Йозова за в. „100 Вести“: „Не предвиждаме увеличение на местните данъци за 2022 г., предлагаме промяна само на такса битови отпадъци“
23 ноември 2021
Директорът на музей „Етър“ участва в среща на ИКОМ в Словения
24 ноември 2021