Днес, 30.06.2021 г., изтича срокът за плащане на първа вноска на данък недвижим имот, данък върху превозното средство и такса битови отпадъци за 2021 г.                                       

От 01 юли започва начисляване на лихва за просрочие върху невнесената първа вноска.

Плащането на дължимите данъци и такси може да се извърши в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, чрез ПОС-терминал, чрез сайта на Община Габрово и по банкова сметка.

За допълнителна информация може да се обадите на телефон 066/804-775 и 066/860-407 Дирекция „Местни данъци и такси“.

Концерт на Оркестър Габрово на 30 юни
30 юни 2021
Младежи изработиха и подариха герба на Габрово на Общината
30 юни 2021