Практически семинар под надслов „Работещата дигитална община“ се проведе през тази седмица в Габрово. Организатор бе „НСОРБ – Актив“. Форумът събра над 50 представители на общини от страната, които са с потенциал за функциониране на паркинг зони и развитие на платени паркинг услуги.

Участниците се запознаха с прилагания от Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ в Габрово електронен продукт за организация на паркирането в т. нар. „Синя зона“. Експерти от фирмата „С&T България“ ЕООД представиха резултатите и как те допринасят за повишаване качеството на общинските услуги, увеличаване на местните приходи и по-добра среда.

По думите на директора на предприятието Рачо Илиев благодарение на софтуера с малък брой хора за три месеца в Габрово са постигнати много добри резултати. Целият процес е автоматизиран, а чрез мобилното приложение „Мобзо“ се спестяват значителни финансови и човешки ресурси. Решението позволява удобна комуникация между екипите, проверка на регистрационните номера на автомобилите, обхващане на повече райони, плащане на глоби и други.

Управителят на „ИМЕОН софтуер“ ООД Тошко Георгиев показа модел за цялостна дигитализация на общинските процеси чрез обединяване на данни в интегрирана информационна система за управление. Според него и най-добросъвестният служител не би могъл да работи бързо и качествено, ако отделните системи не са синхронизирани в единен дигитален организъм.

Община Габрово работи съвместно с „ИМЕОН“ от 2012 г. първоначално по модул „Местни данъци и такси“, а през последните години по модулите „Общинска собственост“, „Устройство на територията“ и „Синя зона“.

„Електронните административни услуги в Габрово ще се разширят с възможност удостоверенията за данъчна оценка да бъдат подписвани с електронен подпис. Заявяването и заплащането ще стават автоматично в системата на ИМЕОН.“, каза заместник-кметът по финанси и собственост Мария Йозова. Тя съобщи, че се водят разговори с нотариусите и Службата по вписванията от следващата седмица в Габрово да започнат сделки с електронно подписани документи.

„Следващата задача, която си поставяме, е да създадем възможност за SMS известяване за неплатени данъци. Идеята е първоначално да се напомня на хората, че имат просрочени задължения и да им се дава срок, в който да ги заплатят.“, поясни г-жа Йозова.

В рамките на събитието специалисти от първата българска компания с платформа за бизнес съобщения „Мобика“ ООД анонсираха услугите си за общините. Сред темите бяха оповестяване на населението при кризисни ситуации в дигиталната борба с Ковид-19, както и представяне на ГИС системата на община Габрово.

„Частици от миналото“ и „Приеми ме на село“ – в Националните дни за учене през целия живот
9 октомври 2020
Габрово има голям културен потенциал, смятат представители на Гьоте-институт и на Френския институт в България
11 октомври 2020