Община Габрово уведомява всички желаещи да заплатят задълженията си за местни данъци и такси, че във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Решение № 48 от 26.03.2020 г. на Общински съвет - Габрово, през 2020 г. отстъпка 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за цялата година.