Стартираха дейностите по обновяване на изкуствената трева на футболното игрище в спортен комплекс „Христо Ботев“. Вчера започна премахването на старата износена настилка.

Предвижда се подравняване и уплътняване на основата с необходимите материали,  полагане на нова изкуствена трева и пълнеж. Игралното поле ще бъде оразмерено и наново разчертано, ще бъдат доставени и две нови 7-метрови футболни врати.

Изпълнител на обекта е „Онтарио спорт БГ“ ЕООД, София. Стойността на договора е 237 313, 24 лв. със срок за изпълнение от 32 календарни дни.

Средствата се отпускат безвъзмездно от Министерството на младежта и спорта по Наредба № 4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Община Габрово кандидатства с проект в края на 2019 г., който беше одобрен от спортното министерство.

Теренът (4 515 м2) в сегашния си вид бе реконструиран през 2011 г. Тогава бившето сгуриено игрище се превърна в терен с изкуствена трева. Поставено беше външно осветление, както и монтаж на зрителски трибуни.

В изминалите девет години игрището се ползва активно за тренировки на футболните клубове, официални срещи на подрастващите, турнири и различни други спортни прояви на местно и национално ниво. Ползват го и любители на футболната игра.

Дванадесет организации внесоха проектни предложения по Програма Култура 2020
29 април 2020
Община Габрово удължава срока на отстъпката при заплащане на местните данъци и такси
29 април 2020