Тази година данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси продължава до 5 май /включително/,  като Габровци могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на задълженията си. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащанията се извършват както в брой и чрез ПОС терминал на касите на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Габрово, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, на касите на „Изи пей“.

Призоваваме данъчно  задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Габрово. За целта е необходим пик код на НАП или номер на документ подаден в дирекция „Местни данъци и такси“.

По време на кампанията работят три каси в дирекция „Местни данъци и такси“ с работно време от 8.15 до 16.30 часа без прекъсване.

Концерт на Габровски камерен оркестър
26 април 2021
Община Габрово учредява право на строеж в кв.Трендафила
26 април 2021