Община Габрово уведомява своите данъкоплатци, че изтича срокът за внасяне на втора /последна/ вноска за плащане на местните данъци и такси за 2021 г. До 01.11.2021 г. всяко физическо и юридическо лице може да плати своите задължения в пълен размер на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, всеки делничен ден от 8.15 -  16.30 часа, без прекъсване, по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал или чрез касите на „Изи пей“ в цялата страна.  

Община Габрово напомня, че задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат проверени и на сайта на администрацията, като за целта предварително трябва да се знае входящ номер на декларация за придобито имущество. Справка може да се извърши и с валиден електронен подпис или ПИК код издаден от НАП.

Предайте опасни отпадъци на 20 и 21 октомври
15 октомври 2021
Приемане на предложения по Плана за развитие на социалните услуги на Община Габрово за 2022 г.
18 октомври 2021