На 15.10.2021г. кметът на Община Габрово проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Габрово. В срещата участваха представители на общинска администрация, Регионално управление на образованието, Регионална дирекция "Социално подпомагане", Дирекция "Социално подпомагане", Районно управление на полицията, Сдружение "ИМКА" , Сдружение "SOS Детски селища България", Сдружение" Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднение - Габрово". Основната тема бе обсъждане и съгласуване на План за развитие на социалните услуги на Община Габрово за 2022 г., който предстои да бъде внесен за разглеждане в Общински съвет.

В тази връзка, Община Габрово, кани заинтересовани граждани и институции, да изпращат предложения и становища по Плана до 17 ноември, депозирани в деловодството на администрацията или изпратени по електронен път на адрес gabrovo@gabrovo.bg.  

С Плана за развитие на социалните услуги на Община Габрово за 2022 г.може да се запознаете тук. 

Изтича срокът за последната вноска за плащане на местни данъци и такси
18 октомври 2021
Таня Христова с отличие „Зелена община“ в конкурса „Кмет на Годината“
18 октомври 2021