Снимка на новина 5793
16 март 2017, 14:50

Община Габрово продължава инвестициите в градската среда през новия строителен сезон

През новия строителен сезон в Габрово ще стартират интензивни ремонтни работи и благоустрояване на уличната мрежа.
Снимка на новина 5243
3 август 2016, 16:41

Проектът за интегриран градски транспорт на Габрово е внесен за оценка

Близо 13 милиона и половина лева ще бъдат вложени в реконструкция на транспортната инфраструктура и модернизация на обществения транспорт
Снимка на новина 5224
22 юли 2016, 14:17

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Предстои благоустрояване на парк „Колелото“, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ и изграждане на Източна градска улица - четири габровски фирми са сред изпълнителите
Снимка на новина 5162
22 юни 2016, 16:14

Проектът, който ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР, е одобрен

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
Снимка на новина 4996
22 април 2016, 13:35

Проект на Община Габрово ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
Снимка на новина 4851
10 февруари 2016, 11:13

Одобриха инвестиционната програма на Община Габрово по „Региони в растеж“

Близо 26 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ
Снимка на новина 4775
23 декември 2015, 12:05

Габрово с обновена градска среда за над 9 млн. лева

На територията на парк „Маркотея“ на 21 декември 2015 г. се състоя символичното откриване на обектите. В събитието участваха кметът на община Габрово Таня Христова, народните представители Добромир Проданов и Цветомир Михов, областният управител Николай Сираков, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, строители, проектанти, много гости и граждани.
Снимка на новина 4773
23 декември 2015, 10:34

Ключови инфраструктурни проекти очакват своята реализация в Габрово

Община Габрово укрепи капацитета си и постигна висока проектна готовност, разработвайки 14 качествени инвестиционни проекта, готови за кандидатстване за последващо финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейностите са резултат от изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“.
Снимка на новина 4764
18 декември 2015, 15:33

Община Габрово представя резултатите от най-големия проект за подобряване на градската среда

Понеделник, 21 декември 2015 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
Снимка на новина 4761
16 декември 2015, 08:45

Община Габрово представя инфраструктурните проекти за новия програмен период

Пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ ще се състои днес, 16 декември 2015 г., от 14:00 часа в ритуалната зала на Общината.
Снимка на новина 4753
10 декември 2015, 13:58

Община Габрово представя инфраструктурните проекти за новия програмен период

Пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ ще се състои в сряда, 16 декември 2015 г., от 14:00 часа в ритуалната зала на Общината.
Снимка на новина 4600
2 октомври 2015, 15:30

Община Габрово подаде инвестиционната програма по „Региони в растеж“

През 2016 г. стартират проекти от градската среда, енергийна ефективност и интегрираният градски транспорт
Снимка на новина 4549
8 Септември 2015, 10:25

Община Габрово представя инфраструктурни проекти в кампанията „Деветте пътя към еврофондовете“

Община Габрово ще участва в националната кампания „Деветте пътя към еврофондовете 2015-2020“, организирана от вестниците „24 часа“ и „Труд“ съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Снимка на новина 4541
4 Септември 2015, 17:30

Премиерът Бойко Борисов откри реконструираните обекти по водния проект в Габрово /обновена/

Всички реконструирани обекти по Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово бяха официално открити днес на церемония, проведена на територията на Пречиствателната станция за питейни води в града
Снимка на новина 4532
4 Септември 2015, 14:24

Всички реконструирани обекти по водния проект на Габрово ще бъдат официално открити днес - 4 септември

Водният проект на Габрово бе първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.
Снимка на новина 4525
31 август 2015, 21:25

До края на 2015 г. ще бъдат завършени ключови обекти от градската инфраструктура

На 19 август 2015 г. Община Габрово и Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“ подписаха Анекс към основния договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”. Чрез анекса бе осигурено финансиране за още четири обекта в рамките на проекта.