От Областно пътно управление – Габрово, съобщават че е възстановено движението на пътни превозни средства по път III-4404 „Габрово-Трънито-Дебел дял-Музга-Гъбене“ в участъка от км 10+151 (разклон за почивна станция Люляците) до км 13+807 (начало на с. Дебел дял).

Движението е възстановено съгласно заповед РД-11-37/03.08.2017 г. на директора на Областно пътно управление - Габрово.

Туи Мамаки и Котарашки с концерт в АИР „Боженци“
7 август 2017
Покана за обществено обсъждане на ПУП - ПП за трасе на газопровод за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово
7 август 2017