Предстои да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител за реконструкцията водопровода, захранващ голяма част от габровските села в посока Севлиево. След искане на Община Габрово, в началото на 2017 г. беше подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез което бяха осигурени част от средствата за финансиране на реконструкцията на съществуващия водопровод за захранване на кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Янковци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Новаковци, Враниловци, Драгановци, Смиловци, Драгиевци, Гъбене, както и махалите Николчевци и Божковци. Тази година за изпълнението на обекта, са осигурени 500 хил. лв., като общата стойност на инвестицията е над 2 млн. лв.

Водоснабдяването на голяма част от габровските села в посока Севлиево от години е сериозен проблем, особено в летните месеци и в периоди на безводие. Те се захранват чрез водопровод, който е силно амортизиран и с малък диаметър. След неговата реконструкцията ще бъде осигурена възможност за тяхното водоснабдяване от габровския язовир „Христо Смирненски“.

Още близо 200 хил. лева са предвидени в общинския бюджет за ремонти по общинската пътна мрежа. Предстои укрепване на пътен участък в село Стоевци, реконструкция на пътя Поповци –Гергини – Гарван - Николчевци, ремонт улици в с. Борики, на път към депото за отпадъци и в местността Узана.

Допълнително в началото на 2017 г. Община Габрово кандидатства с единайсет проектни предложения за селата в националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“, инициирана от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектите предвиждат благоустройствени дейности в селата Златевци, Стоманеците, Дебел дял, Райновци, Борики, Велковци, Гарван, Чарково, Жълтеш, Здравковец и Музга на обща стойност 105 771 лв.

Резултатите от класирането на подадените заявления ще бъдат обявени през месец април.