През новия строителен сезон в Габрово ще стартират интензивни ремонтни работи и благоустрояване на уличната мрежа. В кв. Младост ще започне реконструкция на ул. “Mладост“ и благоустрояване на междублокови пространства, което включва рехабилитация на пътни настилки, организиране на зони за паркиране, благоустрояване на зелени площи, изграждане на площадки за игра и отдих. Изпълнението на тази инвестиция ще продължи и през следващата 2018 г.

Ще продължат ремонтите в комплекс „Христо Ботев“, като тази година предстои цялостно асфалтиране на улиците „Сан Стефано“, „Васил Левски“, „Христо Конкилев“ и „Шейново“. Улица „8 -ми март“ също ще бъде цялостно преасфалтирана, след подмяна на ВиК мрежата в обхвата на улицата.

На Шиваров мост ще започнат дейностите по изграждане на кръгово кръстовище и рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление. Ще приключи благоустрояването на междублоковите пространства по бул. „Априлов“, включващо и обособяването на кътове за отдих и паркоместа в зоната.

По новата Източна градска улица, която ще облекчи трафика в центъра на града, тази година продължава ремонтът на съществуващия тунел. Вече се работи по увеличаване на габарита, чрез изграждане на подпорни стени и обособяване на тротоари по уличната мрежа в обхвата на обекта, ще започне и оформянето на зони за паркиране.

Освен възстановяване на парк „Обов“ в зоната на Колелото, през 2017 г. продължава реконструкцията на крайречната улица до парка. Ще се извърши основна рехабилитация на уличната мрежа в района, включително благоустрояване на вътрешноквартални пространства и на централния кръг на самото кръгово кръстовище. Ще бъдат обособени пешеходни и зелени зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих.

С изпълнението на обектите в района на Шиваров мост, по Източната улица и в зоната на Колелото ще се повиши безопасността и подобри организацията на движение, както и облика на прилежащите територии.

Новият пешеходен мост над река Янтра ще свърже двете крайречни зони, изградени през последните пет години, които предлагат места за отдих и разходка, нови детски площадки, велоалеи, кът за фитнес на открито и спортно игрище. Всички тези съоръжения, освен по-добра свързаност на инфраструктурата, ще осигурят нова функционалност на цялата зона. Очаква се съоръжението да бъде завършено в края на годината.