Етнографският музей на открито „Етър” с подкрепата на Община Габрово и Камарата на архитектите в България отправят покана за обществени обсъждания на предстоящия Национален архитектурен конкурс „Хотел към музей Етър“.

Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на идеен архитектурен проект за преустройство на хотел „Странноприемница“, част от етнографския туристически комплекс „Етър“.

Обсъжданията ще се проведат на 6 юли 2017г., четвъртък, от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово и на 20 юли, четвъртък, от 18.00 часа в зала 230 на Архитектурния факултет на УАСГ в София.

Участие ще вземат представители на Община Габрово, ЕМО „Етър”, Камара на архитектите в България, екипа по организацията на конкурса и независими експерти и организации. Целта на събитията е публично обсъждане на работната концепция на заданието – цели, задачи, график, жури и предстоящи проучвания.

Анкета по конкурса е достъпна на страницата в социалната мрежа Фейсбук www.facebook.com/hoteletar и на директен линк тук. Тя ще може да бъде попълвана и на място по време на предстоящите обсъждания. Обобщените резултати ще бъдат публично оповестени при обявяването на конкурса.