Във връзка с изграждането на обект „Жилищна сграда ул. Алекси Димов, №9“ в Габрово  на 10 и 11 август 2017 г. ще се извършат взривни работи от 12.00 до 14.00 часа. Умоляват се гражданите да спазват указанията на ръководителя на взривните работи и органите на РУП Габрово, както и да не паркират автомобили по ул. „Йоан Предтеча“ за времето от 11.00 до 14.00 часа в посочените дати.

Взривните работи ще се извършват от габровската фирма „Илмакс” ЕООД с отговорник инж. Илиян Ганчев.