Решение №123
№123 / 29.05.2014

Решение №113
№113 / 29.05.2014

№114 / 29.05.2014

№115 / 29.05.2014

№116 / 29.05.2014

№117 / 29.05.2014

№118 / 29.05.2014

№119 / 29.05.2014

№120 / 29.05.2014

№121 / 29.05.2014

Решение №122
№122 / 29.05.2014

Решение №124
№124 / 29.05.2014

Решение №125
№125 / 29.05.2014

Решение №126
№126 / 29.05.2014

Решение №127
№127 / 29.05.2014

Решение №128
№128 / 29.05.2014

№129 / 29.05.2014

№130 / 29.05.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 19.06.2014 г.