Решение №131
№131 / 19.06.2014

Решение №132
№132 / 19.06.2014

№133 / 19.06.2014

Решение №134
№134 / 19.06.2014

Решение №135
№135 / 19.06.2014

Решение №136
№136 / 19.06.2014

№137 / 19.06.2014

№138 / 19.06.2014

№139 / 19.06.2014

Решение №140
№140 / 19.06.2014

Решение №141
№141 / 19.06.2014

Решение №142
№142 / 19.06.2014

Решение №143
№143 / 19.06.2014

№144 / 19.06.2014

№145 / 19.06.2014

Решение №146
№146 / 19.06.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 11 от 25.06.2014 г.