Необходими документи:

  • Дневник (регистър) за покупка и продажба на черни и цветни метали;
  • Копие от лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни цветни метали, издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

Срок: веднага

Такса: 10.00 лв. за регистър

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07