Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост – копие;
3. Квитанция за платена цена за услуга

Срок : 7 дни
Цена на услуга:

1.предоставяне на копие от кадастрален план или на част от него в сканиран вид – 2.00 лв. на кв.дм., но не по-малко от 10.00 лв.

2.за предоставяне копие от кадастрален, регулационен, застроителен или друг план /без данни за собствеността/ в цифров вид на магнитен носител за урбанизирана територия

2.1 За гр. Габрово
до 50 поземлени имота – по 4.00 лв. за всеки поземлен имот;
от 50 до 200 поземлени имота – 200.00 лв. + по 2.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
от 200 до 500 поземлени имота – 620.00 лв. + по 2.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
от 500 до 1000 поземлени имота – 1340.00 лв. + по 2.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
над 1000 поземлени имота – 2340.00 лв. + по 1.60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

2.2 За останалите населени места в общината
до 50 поземлени имота – по 2.00 лв. за всеки поземлен имот;
от 50 до 200 поземлени имота – 100.00 лв. + по 1.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
от 200 до 500 поземлени имота – 310.00 лв. + по 1.20 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
от 500 до 1000 поземлени имота – 670.00 лв. + по 1.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
над 1000 поземлени имота – 1170.00 лв. + по 0.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000;

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01