Необходими документи:

- Искане по образец;
- Документ за собственост;
- Оценителен протокол №.............. от .............................;
- Нотариално заверено заявление за взаимно уредени сметки със собствениците на придадените части.

Срок за извършване: – 14 дни;

Цена: 30.00 лева

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01