УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Община Габрово Ви уведомява, че вече могат да се извършват плащания и чрез ПОС терминал. Устройствата са разположени в звената за административно обслужване:

  • Център за информация и услуги на гражданите, град Габрово, пл.”Възраждане” № 3
  • ГРАО, град Габрово, пл.”Възраждане” № 3
  • Дирекция “Местни данъци и такси”, град Габрово, ул.”Райчо Каролев“ № 4

ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи за плащания на задължения за административни услуги, наем на жилища и други, посредством дебитни или кредитни карти. Банковите карти, които приема устройството са Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

 

Резултати от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите Резултати от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите