29 ноември 2022

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“

Проект по Програма „Красива България“
27 ноември 2021

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап

Проект по Програма „Красива България“
1 декември 2016

„Благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“

Проект по Програма „Красива България“
3 декември 2013

„Ремонт на детска ясла „Първи юни“

Проект по Програма „Красива България“