Проект – „Преустройство на подпокривно пространство в спортно хале – СК „Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“

Финансиране – Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика (мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“)

Споразумение за реализация на дейностите – РД 09-42/14.02.2020 г. (съгласно Решение № 1/04.02.2020 г. на УС на ПКБ)

Общ бюджет  215 990.00 лв., от които:

 • 106 915.00 лв. – финансиране от МТСП (49.50%)
 • 109 075.00 лв. – съфинансиране от Община Габрово (50.50%)

Продължителност на проекта – 14 февруари 2020 г. – 27 ноември 2020 г.

Основна цел

Осигуряване на подходяща и рентабилна спортна инфраструктура за системен учебно-тренировъчен процес на клубовете, развиващи тенис на маса и източни бойни изкуства, в които са обхванати стотици габровски деца. Преустройство на залите за създаване на мултифункционална база и предоставяне на условия за креативен мениджмънт.

Дейности

Строително-монтажните и ремонтните работи включват преустройство на подпокривно пространство в спортното хале на комплекс „Христо Ботев“, което не се използва. Дейностите обхващат площ от 605,5 квадратни метра, разделяйки помещението на две за нуждите на двата спорта, с обща част за физическа подготовка, съблекални и санитарни възли. Включена е доставка и монтаж на техника за инсталациите – отоплителна, вентилационна, водопроводна, електрическа, пожароизвестителна, мълниезащитна.

 • изграждане на стени със зидария от газобетон с бетонни пояси;
 • обшивка с гипсокартон на видимите елементи на инсталациите;
 • изравняване на съществуващата стоманобетонна подова плоча с екструдиран пенополистирол с дебелина от 0 до 8 см и армирана замазка с дебелина 6 см със саморазливен завършващ слой;
 • направа на връзка между подовете и стените във всички помещения с холкери;
 • полагане на окачен таван от гипсокартон за санитарните възли, коридора и високата част на залите;
 • полагане на хомогенни винилови настилки за тренировъчните зали и по стълбищата;
 • полагане на гранитогрес и фаянсова облицовка в санитарните помещения, латексово боядисване на стени и тавани;
 • ремонт, полагане и монтаж на необходимите елементи от ВиК инфраструктурата;
 • доставка и монтаж на отоплителни тела с принадлежности (панелни радиатори).

Положителни ефекти

Преустройството на подпокривното пространство в спортното хале на комплекс „Христо Ботев“ демонстрира целенасочените усилия на Община Габрово за осъвременяване и разширяване на материалната база в съответствие със значително нарасналия интерес към спорта в града през последните години. С реализирането на обекта минималният брой ползватели – при средно 100 занимаващи се на ден и общ капацитет на двете зали от 30 души, ще бъде около 25 000 годишно. Реализирането на проекта е крачка в съответствие с политиките на Европейския съюз и Министерството на младежта и спорта за насърчаване на интереса и активната заетост на гражданите със спорт.

Публикации

Нови тренировъчни зали за тенис на маса и бойни спортове ще има в Габрово

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“ „Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап