Проектът на Община Габрово за създаване на зали за тенис на маса и бойни спортове ще бъде финансиран със средства по „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика. Това реши Управителният съвет на програмата по време на вчерашното си заседание.

Одобреният бюджет за обекта е 215 990 лв., като приносът на Община Габрово е 109 075 лв. със срок за изпълнение до края на 2020 г.

Предвижда се преустройство на подпокривното пространство в спортното хале на комплекс „Христо Ботев“, което не се използва в момента.

Строителните работи ще обхванат малко над 600 кв. м., те ще разделят помещението на две за нуждите на двата спорта. Ще има обща част за физическа подготовка, съблекални и санитарни възли. Включена е доставка и монтаж на техника за инсталациите – отоплителна, вентилационна, водопроводна, електрическа, пожароизвестителна.

Капацитетът на новите тренировъчни зали е за 30 души общо, като се очаква по 100 човека дневно да ги посещават. В момента базата се ползва от спортни клубове по акробатика, гимнастика, бокс, джудо, лека атлетика, спортна стрелба, тенис на маса и корт, футбол.

В периода 2014 – 2016 г. в спортното хале бе извършен основен ремонт чрез внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност със средства от Националния доверителен екофонд. През 2013 г. след голямата буря покривът на халето бе цялостно ремонтиран. Прозорците и вратите са с нова алуминиева дограма, направена е топлоизолация на фасадите и вътрешните помещения.

Зимна обстановка – община Габрово на 05.02.2020 г.
5 февруари 2020
Виртуозният кавалджия НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ и флейтистката ИВА ЛЮБОМИРОВА гостуват на Габровския камерен оркестър
5 февруари 2020