26 май 2020, 14:29

Над 30 % от младите хора възнамеряват да останат и да се реализират в Габрово

645 ученици и младежи участваха в онлайн анкета за бъдещето на Габрово