23 октомври 2015, 14:02

Горска приказка ще ни разказва габровският зоопарк

Приказка за горските обитатели, които могат да се срещнат по нашите географски ширини, ще разказва зоопаркът в Габрово на малките си посетители след своето обновяване. Източници за финансирането на идеята ще се търсят през следващите години. В момента се разработва стратегия за неговото обновяване, управление и развитие. Предвижда се той да бъде обвързан с различни извънкласни дейности, зелени училища и прояви.
25 ноември 2009

Резултати от конкурса за дизайн на лого на габровския зоопарк

Приключи конкурсът за изработване на дизайн за лого на Зоопарк Габрово, обявен през месец октомври. Регламентът изискваше дизайнът на предложените проекти да бъде авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога и да бъде лесно разпознаваем. Размерът и видът на логото да позволяват лесно разчитане на името на зоопарка. Да бъде семпло, привлекателно и ясно при значително намаление.
2 октомври 2009

Конкурс за дизайн на лого на габровския зоопарк

Община Габрово обявява конкурс за изработване на дизайн за лого на Зоопарк Габрово. Дизайнът трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога и да е лесно разпознаваем. Логото трябва да може да бъде използвано графично и в цветен вариант. Размерът и видът на логото трябва да позволяват лесно разчитане на името на зоопарка. Да бъде семпло, привлекателно и ясно при значително намаление.