Проектно предложение в помощ на подготовката и изпълнението на инфраструктурни инвестиции в Зоологическата градина подаде Община Габрово.

Проектът е по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и е свързан с разработването на пакет документи за бъдещо кандидатстване и финансиране на строителни дейности.

Предвижда се да бъде изготвен план за развитието на Зоопарка, който ще съдържа предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея.

Сред документите са още план за колекция, включващ и план за размножаване, план за консервационни работи и график за изпълнение на дейностите за развитие при наличие на финансиране, както и техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ за набелязаните строителни дейности.

Проектът е на стойност 196 800 лв. и изпълнение от 12 месеца. Финансирането е по приоритетна ос „Биологично разнообразие“ на процедурата „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Община Габрово е директен бенефициент и обяви обществена поръчка за избор на изпълнител със срок за подаване на оферти – 24 януари 2024 г.

Габровският зоопарк е създаден на 12 април 1973 г. чрез закупуване на лъвове и маймуни от частна менажерия. Разположен е на 7 декара площ в местността Петкова нива. В него се отглеждат хищници, гризачи и птици. Към момента посещенията са преустановени поради режим на пререгистрация.

Предколеден ЕКО урок
20 декември 2023
Моника Стоянова е спортист №1 на Габрово за 2023 година
21 декември 2023