Приключи конкурсът за изработване на лого на Зоопарк Габрово, обявен през месец октомври. Регламентът изискваше дизайнът на проектите да бъде авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога и да е лесно разпознаваем. Размерът и видът на логото да позволяват лесно разчитане, знакът да е семпъл, привлекателен и ясен при значително намаление.

В конкурса участваха 24 автори с близо 100 предложения. Със свои идеи освен от Габрово се включиха и участници от София, Пловдив, Русе, Велико Търново, Севлиево, Троян, както и двама души от Германия и Испания.

Получените проекти бяха разгледани от експертно жури в състав: Стефан Монев – председател на Съюза на българските художници в Габрово, Валентин Атанасов – художник, Драгомир Цанев – художник-сценограф в Държавен куклен театър – Габрово, Марио Димитров – ръководител на Зоопарк Габрово, Стефан Ганев – началник-отдел „Култура и вероизповедания”, и Миглена Въгленова – младши експерт в отдел „Протокол, международно сътрудничество и връзки с обществеността” при Община Габрово.

След преценка на качествата на творбите съобразно поставените изисквания комисията класира на първо място проекта на Антон Колев – 31 г. от Габрово. Антон е архитект по професия, в момента живее и работи в Дюселдорф – Германия.

За оригинално представяне и сериозен професионален подход комисията определя поощрителна награда на Стелиана Манева – 26 г. от Русе. Стелиана е възпитаник на Русенския университет „Ангел Кънчев”, специалност „Инженерен дизайн”.

С всички получени предложения от 1 до 20 декември 2009 г. ще бъде подредена изложба пред ритуалната зала на общинската администрация.

Община Габрово изказва специални благодарности на всички участници в конкурса за активността и оригиналните идеи.