Снимка на новина 10993
1 февруари 2022, 13:21

Конкурс за проект за продължението на крайречната зона

Община Габрово обявява открит конкурс за идеен проект "Благоустрояване на крайречната зона на река Янтра, в участъка между моста на ул."Никола Василиади" и моста на ул."Христо Ботев", град Габрово". 
Снимка на новина 10720
7 октомври 2021, 12:46

Подписан е договорът за обновяване на Дома на културата

6,5 млн. лв. ще бъдат вложени в една от забележителностите на Габрово