Проект в подкрепа на прякото участие на гражданите при планирането на местни инициативи стартира от този месец Община Габрово. Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2027 г.

Габрово е единственият български партньор и заедно с организации от Италия, Румъния, Естония, Испания и Ирландия ще работи върху подобряването на градското управление чрез сътрудничество. Участниците ще обменят опит в регионален контекст и на база териториални нужди и пропуски в политиките, които трябва да бъдат преодолени.

Предвижда се да бъде разработен нов механизъм за зелена и достъпна инфраструктура, който ще включва препоръки и методи за ангажиране на заинтересованите страни. Целта е да се подкрепи изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината чрез включване на гражданите и местния бизнес в заложените интегрирани териториални инвестиции.

Ключов момент ще е създаването на общинска комисия по градско проектиране и инфраструктура, която ще прилага стратегията на практика и ще гарантира участието на всички страни. Членове на органа ще бъдат представители на доставчици на комунални услуги, архитекти, строителни инженери, творчески индустрии и други специалисти. Те ще имат задача след обсъждане на проектите с общността, да преглеждат постъпилите предложения и да вземат окончателни решения за тяхната реализация.

Общата стойност на проекта е 1 505 361 евро. Бюджетът за Габрово e 201 248 евро, от които 10 062 евро са собствено финансиране.

*Архивна снимка на работна група по време на „Лагер за иновации“, 2018 © Община Габрово

Ученически клуб за превенция на рисковото поведение в СУ „Отец Паисий“ стартира работа
16 март 2023
Магична среща „ЗЛАТНА КОТКА“ 2023 официално ще е най- големият магичен фестивал в Източна Европа
17 март 2023