15 август 2019, 12:10

Предстои изключване и подмяна на светофарната уредба на кръстовището до хотел „Балкан“

От 16 до 20 август, от 07:00 до 21:00 часа ще бъдат затворени за движение мост Игото и ул. „Скобелевска“, в участъка от ул. „Съзаклятие“ до кръстовището при хотел „Балкан“ в посока Дом на хумора и сатирата