Напредват дейностите по водоснабдяването на селата в посока Севлиево. Инвестицията ще им осигури снабдяване с питейна вода от язовир „Христо Смирненски“. Тя включва селата под Витата стена - Думници, Гайтани, Прахали, Поповци, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци, както и продължаването на водопровода от село Гъбене към селата Драгановци, Музга и Яворец.

За селата под Витата стена до момента са изпълнени всички линейни проводи със съпътстващите им шахти – довеждащ водопровод, напорен водопровод, магистрален водопровод, хранителните водопроводи към напорните водоеми на всички села, предвидени в проекта, с изключение на хранителен водопровод към село Здравковец.

Изпълнена е помпена станция Рязковци на груб строеж и рехабилитацията на напорен резервоар Рязковци. Работи се по линейното трасе за селата Драгановци, Яворец и Музга.

Габровските села са увеличили населението си с над 900 жители за последните три години
30 Септември 2022
Таня Христова: Възрастните хора са богатство!
1 октомври 2022