На 17.01.2023 г. от 17.00 часа  в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе обществено обсъждане на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГАБРОВО, на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ. 

Документацията е достъпна на интернет сайта на общината (https://gabrovo.bg/files/Obiavi_ZUT/PP_na_OUPO_Gabrovo.zip).  

Становища и препоръки, преди общественото обсъждане могат да се депозират в деловодството на Община Габрово - пл. „Възраждане“ № 3 или на електронните пощи на лицата за контакти.

Лица за контакти:

aрх. Люция Декова – гл. архитект на Община Габрово - тел. +885 655 999 или на имейл адрес: l.dekova@gabrovo.bg

инж. Пламен Христов - гл. експерт в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +884 000 143 или на имейл адрес: phristov@gabrovo.bg

Теодора Павлова – ст. експерт в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +887 033 907 или на имейл адрес: tpavlova@gabrovo.bg

Росица Иванова – ст. специалист в дирекция УТ, Община Габрово - тел. +884500265  или на имейл: rivanova@gabrovo.bg

 

Невена Минева и Климент Кунев участваха в тържествения ритуал по случай патронния празник на Национална Априловска гимназия
13 януари 2023
Наближава крайния срок за архитектурен конкурс за благоустрояване на крайречната зона
16 януари 2023