Заместник-кметът на Община Габрово инж. Деян Дончев участва в най-големия ежегоден форум по транспортна инфраструктура на Балканския полуостров, проведен в началото на месеца в Несебър. Събитието поставя най-актуалните проблеми на сектора и е място на излагане на идеи и решения. Основна цел на организаторите е да създадат устойчива връзка между администрация, наука и бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии между участниците.

В последните 15 години Конференцията, поставяйки най–актуалните проблеми, си извоюва правото да променя дневния ред сектора. През тази година отново беше акцентирано върху най–сериозните предизвикателства с основен акцент върху промяната на нормативната и законодателна среда в България и ЕС, с цел подобряване на пътната безопасност, постигане на желаните нива на комфорт и уницифициране на минималните изискванията на територията на Европейския съюз.

 

 

29 октомври - Световен ден за борба с инсулта
26 октомври 2022
Новите награди от вендиг системата
26 октомври 2022